Karierové poradenstvo

Postav sa na trať! Dotazník s týmto názvom od augusta do novembra 2011 koloval medzi žiakmi gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským.
Subscribe to Karierové poradenstvo