17. 06. 2013.

Spoznanie talentu, podpora a rozvoj, sú zodpovednosťou učiteľa

Deň plný talentov. Aj tak sa dá nazvať program, ktorý odviedli naši tréneri v Základnej škole Katonu Mihálya v Búči. 

Ústrednou témou pri skupinovej práci bola otázka, "Kde je môj talent?". Skupinu viedli Horváth Molnár Andrea a Rabec István, ktorí mali za cieľ zvýšiť vedomosť žiakov ohľadom ich talentov. Počas toho sa snažili priblížiť žiakom možnosti, ako môžu zúročiť svoj talent v budúcnosti, a poukázali aj na to, že každý je zodpovedný za vlastný rozvoj svojho talentu. Napriek tomu, že talentovaní žiaci boli z rôznych ročníkov, sa podarilo našim trénerom zostaviť kvalitný a poučný program. Žiaci sa stretli s vlastnou výdržou,  museli zabojovať, a získali zážitok aj zo zistenia, že formovanie osobnosti majú vo svojich vlastných rukách. Výstižná je spätná väzba od jednej žiačky: " Ďakujem, že ste tu boli, a dodali mi odvahu!".

V rovnakom čase, ako skupinová práca pre žiakov, sa konal aj workshop pre učiteľov, ktorý viedla Hodossy Katalin. Témou bola podpora talentov a rola učiteľa pri tejto podpore. Zúčastnení mali diskusiu ohľadom úloh,  zodpovedností a motivácie, ktoré sú podstatné pri podpore talentu. K druhej časti programu sa pridali aj tréneri, ktorí sa podelili s učiteľmi o priebehu worshopu s talentovanými žiakmi.  

O deň plný talentov, sa zaujímali aj médiá.

Momentky z workshopu pre žiakov: 

Obrázok

Obrázok

Obrázok