Kontakt

Sídlo:

Mesačná 521/10
945 01 Komárno, Slovensko
e-mail: tandemno@tandemno.sk
IČO: 42 166 675 DIČ: 202 288 2114
Číslo registrácie: OVVS-23861128612009-NO
Bankové spojenie: SK73 0200 0000 0026 5948 2553 (VUB Banka)
SWIFT: SUBASKBX

Kancelária:

Komárno, Dunajské nábrežie 12 - budova Danubius
1. poschodie, dvere č. 209

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.