Naše metódy

TRÉNINGY

Na rozdiel od tradičnej výchovy v školách, my pracujeme s neformálnymi metódami, takže okrem prenosu teoretických východísk ponúkame aj zážitok na báze zdieľaného učenia. Tento kolektívny spôsob práce umožňuje rozvoj účastníkov na viacnásobnej úrovni: okrem znalostí im poskytneme zručnosti a osvetu. Pre nás je dôležitá praktickosť, skúsenosti a rozvoj v bezpečnej blízkosti, avšak mimo komfortnej zóny účastníkov.
 
WORKSHOP
Výhodou workshopov  je, že účastníci dostanú príležitosť na to, aby aktívne zdieľali svoje skúsenosti a vedomosti, čo môže slúžiť ako prebudenie mysle alebo základ na dlhodobejší tréning.
 
PORADENSTVO (coaching, supervízia)
Coaching pre nás znamená takú formu rozvoja, v ktorej sa na základe špecifických cieľov učenia naskytuje možnosť rozvoja osobnosti v určitej životnej situácií. Buď ide o kariérne poradenstvo, profesijné poradenstvo, poradenstvo do života, alebo coaching pre pedagógov, lídrov. Coaching je vynikajúci prehlbovací a rozvíjací nástroj, ktorý je šitý na mieru individuálnym potrebám jednotlivca.
 
PREZENTÁCIE
Venujeme sa hlavne takým témam, ktoré považujeme za našu misiu, alebo ktoré považujeme za dôležité, aby sa nimi ľudia vedome zaoberali. Sú to hlavne prenos poznatkov, vzájomná inšpirácia, prebudenie mysle, ktoré sú prepojené interaktívnou prezentáciou. Zároveň spolupracujeme aj so známymi odborníkmi, ktorí sa v týchto témach naozaj vyznajú a taktiež sa radi podelíme aj o naše vedomosti na menších prezentáciách alebo univerzitných kurzoch.
 
VÝSKUM
Počas nášho výskumu dávame odpovede na otázky budúcnosti maďarskej mládeže na Slovensku. Pomocou našich dobrovoľníkov robíme kvalitatívny aj kvantitatívny výskum.
 
POMÔCKY, PUBLIKÁCIE
Cieľom našich publikácií je rozvoj odborných znalostí a profesijného rozvoja osobnosti. Materiály z našich tréningov doručíme zúčastneným, zväčša ku koncu tréningu, v elektronickej forme a k našim tlačeným publikáciam sa môžu dostať zúčastnení na workshopoch.
ukf_2015_ej_3