Rabec István

Som OD konzultant, tréner a coach. Od roku 2003 pracujem s ľuďmi a so skupinami. Na začiatku ako učiteľ, neskôr tréner v civilnom a forprofitovom sektore.V posledných 7-8 rokoch sa zamieram na rozvoj organizácií a manažérskych, leadership schopnosti. Popri trénerskej a konzultačnej práci ako hosťujúci inštruktor učím leadership a rozvoj organizácií na Inštitúte Mentálneho Zdravia Univerzity Semmelweisa a na Budapest Business School.  
V práci je pre mňa dôležité, aby samotná práca slúžila v prospech ľudí a aby výsledky boli naozaj použiteľné. Považujem za zaujímavé, že na prvý pohľad možno rozdielne oblasti a vedomosti dokážu spolu vytvoriť niečo nové, kreatívne. 

 

Vzdelanie: 

 • Univerzita Loránda Eötvösa, Filozofická fakulta, PhD lingvistika
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, maďarský jazyk – dejepis
 • Gymnázium vo Fiľakove

Ďalšie odborné vzdelávanie:

 • 2019: GPOP™ International Certification (Future Systems Consulting, Budapešt)
 • 2019: Relational Living Body Psychotherapy (24 hod., Gestalt Institute, Budapešt)
 • 2018-2019: Gestalt Coaching (200 hod. Budapest, Flow Coaching School)
 • 2018: Poradenstvo na rozvoj ľudí a organizácie (60 hod., Flow Consulting)
 • 2014: Human Synergistics International Certifikation (Human Synergistics, Budapešt) 
 • 2013-2018: Rozvoj ľudí a organizácie s pomocou psychodráma (ako cootrainer pri Goda Gyula) 
 • 2012: Poradenstvo na trhu práce, odborné vedenie a organizačný rozvoj (120 hod.,HUMANIKUM  
 • nezisková organizácia pre výskum a vzdelávanie)
 • 2011-2015: Psychodráma (250 hod.)
 • 2010: Riešenie konfliktov (24 hod., Peter Hunčík)
 • 2009: Time management (24 hod., Cséffalvay Gábor) 
 • 2008-2009: Tréning pre trénerov (120 hod., Nadácia Helyi Mérték, Budapešt)
 • Rovesnícka skupina - sebapoznanie, 2002-2004 (Salgótarjáni Zdravotnícke a Sociálne centrum)
Rabec István
Pozícia
senior tréner