09. 10. 2013.

Deň plánovania kariéri na Univerzite Jána Selyeho

8. októbra 2013 medzi 9.00 a 16.00 sme mali tréning pre študentov univezity. Téma dňa bola plánovanie životnej dráhy. Tréning  sa uskutočnil v rámci IV. Komárňanských Dní Ekonómov, organizovali ho KaTA – Poradenské centrum kariéry a Študentská samospráva univerzity (HÖK).

Ohlasy od účastníkov:

„Pravdupovediac očakával som Powerpoint prezentácie, keď som čítal kariérne poradenstvo, avšak príjemne som sa sklamal. Páčil sa mi, že deň bol veľmi prakticky zostavený. Myslím, že nové vedomosti využijem po škole.“ (Máté, študent 3. ročníka Bc.)

„Už viem na čo by som sa mala viac sústrediť. Veľmi sa mi páčila skupina, kopec skvelých ľudí , s ktorými som sa mohla porozprávať tak ako cez všedné dni nemám možnosť a čas.“ (Linda, študentka 1. ročníka MA)

„Pre mňa bolo veľmi zaujímavé vidieť ako súvisela doobedňajšia, sebapoznávacia časť  s poobedňajšou sekciou kedy sme písali CV a vyskúšali  pracovné pohovory.“ (Lóri, študent 1. ročníka Bc.)

Fotky z tréningu: 

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok