Urbán Péter

Tréner. Coach. Mediátor. Manžel. Otec. Priateľ. Muž. Ale predovšetkým: Človek. Od roku 2006 pracujem s ľuďmi a so skupinami. Najprv ako učiteľ základnej a strednej školy, potom ako vysokoškolský pedagóg a od založenia TANDEM-u hlavne ako tréner a školiteľ neformálneho vzdelávania. Mám rád ľudí, knihy a futbal. V takomto poradí. Táto veta mi veľakrát chodí po rozume: If you want to be happy, be. V tomto chcem pomôcť aj druhým. Aby našli svoje šťastie. Myslím, že k nemu vedie cesta sebapoznania.

 

Vzdelanie: 

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, germanistika, PhD (2007-2013)
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, história - nemecký jazyk a literatúra (2001-2006)
 • Gymnázium Fiľakovo – maturita 2001

Ďalšie odborné vzdelávanie: 

 • 2019: GPOP™ és ARPe© International Certification (Future Systems Consulting, Budapest)
 • 2018-2019: Gestalt Coaching (200 hod., Budapest, Flow Coaching School)
 • 2017-2018: Klärungshilfe/Mediácia v pracovnom prostredí (300 hod., Nemecko, školitelia: Christoph Thomann, Barbara Kramer, Christian Prior, Peggy Keller Institut für Klärungshilfe)
 • 2014-2016: „Aktívni občania všade“ – vzdelávanie konzultantov pre tretí sektor (150 hod, Bratislava, školitelia: Dušan Ondrušek és Karolína Miková, PDCS, o.z.)
 • 2011-2014: Playback- divadelné techniky, (Budapešť, Attila Donáth)
 • 2012: Rozvíjanie trénerských zručností pre prácu so skupinami (Budapešť, 50 hod., Attila Donáth)
 • 2011: Kariérové poradenstvo a tréning pre trénerov (200 hod., Budapesť, HÖOK-IKSZE)
 • 2011: Riešenie konfliktov (25 hod., Segedín, Nagyító Alapítvány - Nadácia Lupa)
 • 2011: Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (25 hod., Péter Hunčík)
Pozícia
riaditeľ, senior tréner