Mesterségem cíMERRE? – „Kariérny deň“ pre študentov Cirkevného gymnázia Marianum v Komárne, 17. Mája 2011