30. 10. 2013.

Kam po škole? vo Veľkom Mederi 21. októbra 2013.

Uskutočnil sa náš veľký deň kariéry vo Veľkom Mederi, na Gymnáziu a Obchodnej akadémii Mateja Corvina. Program bol nasledovný:

8.00-8.15: Zahájenie dňa
8.15-12.00: Program v malých skupinách pre triedy
12.00-13.00: Obed
13.00-13.30: Zahájenie poobedňajšieho programu
13.30-15.45: Programy na výber v poobedňajšom bloku:

·         Živá knižnica: možnosť porozprávať sa individuálne či vo dvojiciach s predstaviteľmi zaujímavých povolaní o každodenných povinnostiach a práci, a zaujímavostiach ich kariéry, o životnom štýle ktoré ich povolanie a práca umožňuje a vyžaduje.

·         Kreatívny stánok: výroba kreatívnych vizitiek, životo-puzzle-pis, motivačný koláč a ďalšie milé kreatívne drobnosti

·         Hra na pracovný pohovor: vážna hra – situačné cvičenia pracovného pohovoru

·         Viedo-CV: Čo by si povedal/-a o sebe za 120 sekúnd?

·         Individuálne poradenstvo: Možnosť individuálne sa porozprávať s kariérnym poradcom o konkrétnych otázkach

·         Hra „Človeče, nehnevaj sa!“ trošku inak: spoločenská hra s veľkými figúrkami a s veľkou kockou, v ktorej žiaci musia odpovedať na otázky o živote na vysokých školách, na internáte

·         Ja v talári: možnosť odfotiť sa v talári a s diplomom v ruke. Žiaci následne dostanú fotografie ako spomienku, resp. motiváciu dosiahnuť skutočné promócie.

·         Lanová životná dráha: zaviazanými očami musia žiaci prejsť cez jednu lanovú dráhu a čeliť rôznym prekážkam. Vzápätí sa porozprávajú so školiteľom o zážitkoch. Je to symbol životnej dráhy, ktorou človek prechádza.

·         Informačný pult: tu sa žiaci môžu informovať o formách štúdia, o ponuke konkrétnych vysokých škôl a univerzít na Slovensku, v Česku a Maďarsku ako  aj o podmienkach prijímacích skúšok.

15.45-16.00: Žrebovanie tomboly, vyhodnotenie lajkov, záver.

Naše živé knihy:

Éva Bandor herečka

Zsolt Benes programátor

Krisztián Csémy architekt

Ildikó Dobis odborníčka v bankovníctve

Gábor Gyenes výtvarník, grafik

Katalin Hajdók manažérka

Zoltán Horváth lekár

Béla Méhes policajt

Tünde Mészáros prekladateľka, tlmočníčka

Zsuzsanna Mészáros Lampl sociologička

Csaba Molnár režisér

Frida Molnár psychologička

Norbert Molnár novinár

Róbert Szabó podnikateľ

Péter Tóth ekonóm

Katalin Török lekárka

Erika Zachar podnikateľka

Aj touto cestou ďakujeme naším knihám za dobrovoľnícku účasť s čím prispeli k úspechu tohto dňa!

Fotky z karierového dňa: (Ďaľsie fotky z akcie nájdete v našej galérii.)

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

Za fotky ďakujeme Marike Virágh