Molnár Andrea

Ako psychologička pracujem s deťmi, s mládežou, s rodičmi a komunitami. Verím, že kľúčom k vyriešeniu duševných problémov a prekážok je sebapoznanie, uvedomelosť a dôveryhodnosť voči sebe samému.

Rada pozorujem vlastné vnútro, aby som pochopila čo a prečo sa stane, hľadám svôj vlastný, osobitý hlas, ktorý som len ja sama. Ako trénerka a terapeutka rada stojím pri ostatných, sprevádzam a podporujem ich, aby dokázali nájsť, vyjadriť a prijímať svoju vlastnú výnimočnosť, poklad ukrytý v sebe.

Vo voľnom čase sa rada zaoberám takými formami umenia ktoré napomáhajú sebavyjadrovanie – improvizačné divadlo, maľba, písanie, tanec.

S rodinou – s manželom a s dvoma deťmi bývame vo Vrakuni, v malej dedinke pri Dunajskej Strede.

Vzdelanie:

  • Katolícka Univerzita Petra Pázmánya, Filozofická fakulta, odbor psychológia
  • Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda

Ďalšie odborné vzdelávanie:

  • Od osobnej identity ku komunitám, 2013, Dunajská Streda (TANDEM, n.o.)
  • Komunikácia bez násilia, 2013, Dunajská Streda (Consensus, o.z.)
  • Letisko, 2012, Dunajská Streda (TANDEM, n.o.)
  • Arteterapia, 2012, Győr, Maďarsko (Nadácia Duševnej pomoci - Magyar Lelkisegély Alapítvány)
  • Sebapoznávacia skupina, 2008, Šamorín (Peter Hunčík)
  • Rodinná terapia, 2006-2007, Győr, Maďarsko (Maďarské združenie pre rodinnú terapiu - Magyar Családterápiás Egyesület )
  • Psychodrama, 200 hodín sebapoznávania, 2006, Budapešť (Maďarské združenie psychodrámy - Magyar Pszichodráma Egyesület) 
  • „Cipőfűző“ odborné vzdelania, 2003-2004, Budapešť – Tihany (Nadácia Nagyító)

 

Horvath Molnar Andrea
Pozícia
externá spolupracovníčka