09. 05. 2013.

Plánovač cesty

Sebapoznávacia skupina zameraná na  pracovnú orientáciu pre vysokoškolských študentov maďarskej menšiny

V letnom semestri šk.r. 2010/2011 sme v troch mestách, v Bratislave, v Nitre a v Komárne

zrealizovali 20-hodinové školenie na tému pracovná orientácia so zameraním na sebapozannie.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok