19. 04. 2016.

Kam po škole Gymnázium s VJM v Šahách

mcm_szondy_2016

Tento rok po prvý krát sa uskutočnil nepravidelný kariérny deň v Šahách 15. apríla 2016. Zvláštnosťou tohto programu je, že bol organizovaní ako slávnostné otvorenie programu Perspektíva. 

Program Perspektíva bola vypracovaná pre južno-slovenské stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Hlavným kordinátorom a iniciátorom programu bola naša trénerka Marianna Pathó, ktorá program  vypracovala spolu s Gymnáziom s VJM v Šahách.

Program sa skladá z dvoch častí, z Alumni bývalých žiakov a z Mentoringového Programu v téme Kariérového Poradenstva. Cieľom vytvorenia alumni siete je aby sa obnovil vzťah medzi bývalými žiakmi a školou. Pre efektívne fungovanie programu bola vybudovaná webová stránka, kde bývalí žiaci môžu naviazať kontakt vďaka online prostriedkom. Druhá časť, ktorá sa venuje Mentoringu pomáha doterajším študentom školy v rozhodovaním pred voľby povolania. Výhodami online systému sú, že študenti školy môžu kontaktovať bývalých študentov. Oni sa porozprávajú o svojom povolaním a takto pomôžu študentom pri rozhodnutí, či dané povolanie je pre nich ideálne. Predpoludním tréneri TANDEM,n.o. viedli skupinové aktivity pre jednotlivé triedy neformálnymi metódami na tému plánovania budúcnosti a výberu budúceho povolania. Po obedňajšej prestávke riaditeľka školy Zsuzsanna Petrezsél spolu s Mariannou Pathó oboznámil žiakom poobedňajší program a slávnostne predstavili Program Perspektíva. V telocvični už pomocníci TANDEMu pripravila pre študentov aktivity, ktoré pomáhali žiakom pri voľbe povolania. Študenti mali možnosť zúčastniť sa nasledovných aktivít:

·         Živá knižnica: možnosť porozprávať sa individuálne či vo dvojiciach s predstaviteľmi zaujímavých povolaní o každodenných povinnostiach, práci, zaujímavostiach ich kariéry, o životnom štýle, ktoré ich povolanie a práca umožňuje a vyžaduje.

·         Kreatívny stánok: výroba kreatívnych vizitiek, motivačný koláč a ďalšie milé kreatívne drobnosti.

·         Hra na pracovný pohovor: situačné cvičenia pracovného pohovoru

·         Individuálne poradenstvo: Možnosť individuálne sa porozprávať s kariérnym poradcom o konkrétnych otázkach

·         Hra „Človeče, nehnevaj sa!“ trošku inak: spoločenská hra s veľkými figúrkami a s veľkou kockou, v ktorej žiaci musia odpovedať na otázky o živote na vysokých školách, na internáte

·         Ja v talári: možnosť odfotiť sa v talári a s diplomom v ruke. Žiaci následne dostanú fotografie ako spomienku, resp. motiváciu dosiahnuť skutočné promócie.

·         Informačný pult: tu sa žiaci môžu informovať o formách štúdia, o ponuke konkrétnych vysokých škôl a univerzít na Slovensku, v Česku a Maďarsku ako  aj o podmienkach prijímacích skúšok.

·        Lanová životná dráha: zaviazanými očami musia žiaci prejsť cez jednu lanovú dráhu a čeliť rôznym prekážkam. Vzápätí sa porozprávajú so školiteľom o zážitkoch. Je to symbol životnej dráhy, ktorou človek prechádza.