Gébert-Till Tímea

Verím, že život je preto dobrý, lebo náš účí ako žiť slobodnejšie a radostnejšie. Práve toto hľadám aj vo svojej práci: keď vediem skupinu, keď mám s deťmi terapie alebo psychodramatické sedenie, alebo keď robím doktora klauna. Rada sa smejem sama na sebe, alebo keď sa smejú na mne, lebo v  tom  momente je láskyplné prijatie. Rada hľadám to, čo je pod povrchom.  Som rada, keď cítím, že môj život je v pohybe, keď sa posúvam ďalej a keď s úprimnou zvedavosťou môžem sledovať životný posun druhých. Preto pracujem, preto žijem.

Vzdelanie: 

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Dramatické umenie
  • Gymnázium Selye Jánosa v Komárne

Ďalšie odborné vzdelávanie: 

  • Poradenstvo na trhu práce, odborné vedenie a organizačný rozvoj, 2012 (HUMANIKUM nezisková organizácia pre výskum a vzdelávanie)
  • Psychodráma pre deti (Asociácia Kende Hanna zaoberájúca sa deckou psychodrámou,  Kende B. Hanna)
  • Metamophoses - intenzívne školenie (Dr. Ildikó Boldizsár terapeut)
  • Drama-pedagogika vo vzdelávaní (Zväz maďarských pedagógov na Slovensku)
Gébert-Till Tímea
Pozícia
externá spolupracovníčka