Sikula Gábor

Sikula Gábor
Pozícia
projektový manažér, tréner