07. 11. 2013.

IDENTITA

IDENTITÁS

Identita osoby,  ako aj identita komunity  je klúčovou témou našej organizácie pri vytváraní nových programov.  Počas týchto prednášok všetko, čo považuje za dôležité v tejto téme vlejeme do novej podoby.  Cieľom tejto série prednášok je, aby sme otvorili nové perspektívy o ľudských vzťahoch a o témach týkajúcich sa identity- a to všetko podávame cez interaktívne prednášky mladých  maďarských intelektuálov.     

TÉMY a PREDNÁŠAJÚCI: Počas troch prednášok zaostríme na tri základné prvky ľudských vzťahov.

JAZYK:  je základným nástrojom, prenášateľom medzi ľudmi, ktorý definuje aj našu identitu. O svojich zahraničných skúsenostiach, a trénerských-tandemáckych zisteniach nám porozpráva ISTVÁN RABEC, lingvista.

ČLOVEK: vytvára, formuje a definuje svoje vzťahy. ANDREA HORVÁTH MOLNÁR, praktizujúca psychologička, trénerka, a matka nám predstaví nvý pohľad na to, ako možno porozumieť postmodernej ľudskej duši.

ŠTÝL: kvalitu našich vzťahov vo veľkej miere ovplyvňuje komunikačný štýl zúčastnených. Ako môže komunikácia budovať ale aj zdemolovať nám ukáže PÉTER URBÁN, tréner.

Moderátorkou večerov a diskusií bude Katalin Hodossy.

Prvá prednáška bude 16. novembra 2013, o 18.00 hodine.

Miestom prednášok bude klub NFG v budove MsKS v Dunajskej Strede, vchod spoza budovy od parkoviska. (mapa)

Obrázok

Prílohy
Obrázok
Az első előadás plakátja
Obrázok
A második előadás plakátja
Obrázok
A harmadik előadás plakátja