Tematické tréningy

Na koniec roka máme pre vás radostnú novinu: naša obnovená webová stránka dostala nový vzhľad, návštevníkov očakáva s aktuálnymi informáciami a novými funkciami!
Pod týmto názvom, a v tejto téme – čiže o našej (súkromnej) sfére vytvorenej, chránenej, či ohrozenej v cyberpriestore – organizujeme celovíkendový tréning od 21. do 23. marca 2014 pre študentskú radu Súkromného gymnázia v vyučovacím jazykom maďarským v
Subscribe to Tematické tréningy