Tematické tréningy

V dňoch 24-26. januára 2014 sa uskutočnil druhý víkend programu IUVENTY pod názvom KomPrax, v rámci ktorého sme predstavili naše malé projekty. Bolo to veľmi isnšpirujúce!
Tréneri sediaci v kruhu sa teraz postavia na pódium. Začíname so sériou prednášok v NFG, v Dunajskej Strede, kde sa budeme zaoberať témou identity.
Subscribe to Tematické tréningy