04. 04. 2014.

Jarné bzučanie, život, hra – metodické workshopy na jar

28. marca 2014 sme viedli metodický workshop pre pedagógov Základnej školy Zsigmonda Móricza v Orechovej Potôni, 2. apríla zas pre učiteľov Základnej školy Ferencu Móra vo Vrakúni. Prezentovali sme neformálne metódy vhodné a užitočné na triedníckych hodinách.

Ďalšie workshopy budú 17. apríla v Lučenci, v Základnej škole Józsefa Kármána, a 22. apríla v Štúrove, kde sa stretneme s pedagógmi druhého stupňa Základnej školy Endre Adyho.

Fotky z workshopu v Orechovej Potôni:

 

Obrázok

          

Obrázok

Ďalšie fotky nájdete v galérii.