07. 04. 2016.

Komárňanské univerzitné dni, Život je hra workshop 2016

az_eltet_jatek_ken
Zúčastnení spolupracovníci z TANDEM-u

7. apríla 2016 v rámci Komárňanských univerzitných dní sme usporiadali workshop pre poslucháčov pedagogickej fakulty v téme skupinovej dynamiky.

 

Rozprávali sme o krásach a ťažkostiach v pedagogickom povolaní, ale aj o tom, aké kompetencie charekterizujú dobrých učiteľov. Pomocou hier sme sa dozvedeli aké časti má vývoj skupiny. Prediskutovali sme, aké veci uľahčia a aké veci zhoršujú spoluprácu v rámci skupiny.r sme sa dozvedeli aké časti má vývoj skupiny. Prediskutovali sme, aké veci uľahčia a aké veci zhoršujú spoluprácu v rámci skupiny.