10. 03. 2014.

Výcvik facilitárotov 2014

Súčasťou našej každodennej práce sú stretnutia a jednania – medzi sebou v organizácii, s trénermi, či s partnermi. Spoločne plánujeme, zbierame napády na jednotlivé projekty, v skupine ich realizujeme, ba aj počas trénerskej práce robíme so skupnami.  Aj keď počas uplnynulých rokov sme nazbierali veľa skúseností z praxe ako efektívne viezť skupinu k rozhodnutiu, ako spoločne efektívne plánovať a rokovať, sme sa rozhodli, že na jar 2014 zorganizujeme výcvik facilitátorov. Pre seba aj pre všetkých, ktorí by chceli zefektívniť svoje rokovania.

Čo je facilitácia?

Facilitácia je forma vedenia skupiny, ktorej cieľom je aby sa vytvorili správne podmienky pre bezpečnú a efektívnu komunikáciu v skupine počas rokovania, vyjednávania, rozhodovania, v pripravovaní strategického plánu či pri diskutovaní a preberaní komplexných problémovV zásade ide o výcvik profesionálneho „vyjednávača“ či vedúceho rokovaní. Úlohou facilitátora je udržať skupinu zameranú na cieľ, pri téme, aby sa zúčastnení prispeli k výsledku so svojimi názormi. Facilitátor neovplyňuje obsah rokovania, je nazaujatý, len podporuje prácu skupiny.

Pre koho odporúčame tréning?

Tréning odporúčame pre všetkých, ktorí

 •  ako lídri na pracovisku či počas dobrovoľníckej práce vedú rokovania
 •  vedú vyjednávania, diskusie
 •  manažujú projekty
 •  veľa pracujú v skupine
 •  riadia prácu iných
 •  organizujú podujatia, programy
 •  pracujú so skupinami

Čo tréning ponúka?

Tréning je založený na zážitkovom učení sa. To znamená, že počas piatich dní členovia skupiny majú možnosť vyskúšať facilitáciu a civčiť si ju v bezpečnom prostredí („ako-keby situácie”, akvárium-situácie). Zúčastnení budú môcť pracovať s vlastnými prípadmi, taktiež „tu a teraz” vyskúšať pozíciu facilitátora v skupine. Teoretické časti a praktické cvičenia sa striedajú počas tréningu. Témy výcviku sú nasledovné:

 •  plánovanie priebehu rokovania
 •  metodika a spôsoby vedenia rokovania
 •  jednoznačné definovanie cieľov
 •  identifikácia skrytých konfliktov
 •  riešenie konfliktov
 •  pozorovanie na viacero úrovní
 •  dávanie a prijímanie feedbackov
 •  vnímanie priebehu skupinovej dynamiky
 •  zmluvná kultúra

Kto vedie tréning?

Vedúcim tréningu bude Attila Donáth, odborník z Maďarska. 

Obrázok

Odborný profil vedúceho:

 • tréner a poradca s MBTI certifikáciou
 • rozvíjateľ organizácií
 • coach
 • supervízor
 • NLP-Master
 • akreditovaný vedúci psychodramatiky
 • vedúci playbacku

O referencií, a odbornej práci Attilu Donátha môžeš dočiť viac na jeho vlastnej webstránke.

Dátumy a čas jednotlivých stretnutí:

1. deň: 29. marca 2014, (sobota), 9.00-18.00
2. deň: 30. marca 2014, (nedeľa), 9.00-17.00
3. deň: 26. apríla 2014, (sobota), 9.00-18.00
4. deň: 27. apríla 2014, (nedeľa), 9.00-17.00
5. deň: 24. mája 2014, (sobota),  9.00-18.00

Miesto: Komárno (adresu čoskoro upresníme)

Cena tréningu: 260 eúr (52 eúr/deň). Platba na splátky je možná. Prvú splátku (100eúr) prosíme previezť na číslo úctu: SK7302000000002659482553, alebo osobne zaplatiť v kancelárii TANDEMu na adrese Bartók Béla Sétány 789/3 do dátumu prihlasovania. Pre potenciálny členov ponúkame aj rôzne zľavy.  

Prihlasovanie možné do 21. marca 2014.

On-line prihlášku nájdete kliknutím sem.

Otázky, ďalšie informácie: Péter Urbán, urban.peter@tandemno.sk, 0907 509 619