19. 08. 2013.

Tréning budovania komunity pre pedagógov základných škôl

Tréning sa konal 15. až 17. júla 2013 v maďarskom Siófoku. Zúčastnilo sa ho vyše 50 zájemcov zo štyroch regiónov Karpatskej kotliny: zo Slovenska, z Rumunska, zo Srbska, a z Ukrajiny. Počas troch dní sme hľadali možnosti a odpovede na otázku, ako by sme mohli vybudovať posilňujúcu komunitu na základných školách nielen medzi žiakmi, ale aj v kruhu rodičov a pedagógov. Tréning bol postavený tak, aby zúčastnení získali silný komunitný zážitok, taktiež aby si osvojili základné vedomosti potrebné pri budovaní školskej komunity.

Silné teoretické základy boli doplnené aktivitami, ktoré podporovali získanie osobných zážitkov. Pomocou týchto aktivít sa formovali komunitné postoje účastníkov, ktoré sa  stali základom pre budovanie schopností a vedomostí potrebných pri systémovom rozvoji a rozvoji organizácií. Témy troch dní boli: osobná identita a komunitná existencia (1. deň), posilňujúca škola a teória systému (2. deň), a vedenie skupín a komunít (3. deň). 

K tréningu sme pripravili aj písomnú pomôcku, ktorú obdržali všetci zúčastnení.

Ďalšie informácie o roku základných škôl za hranicami nájdete tu.

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

Obrázok

 

Obrázok

Ďalšie fotky si môžete pozrieť tu