14. 12. 2017.

CAPS - Prístup detí k hre v škole

Prístup detí k hre v škole

Cieľ projektu: vytvoriť aj európsku sieť tzv. inštruktorov hier (“Playworkers”) – profesionálov, ktorých úlohou je "podporovať všetky deti a mladých ľudí pri vytváraní priestoru, v ktorom sa môžu hrať" (princípy Playworku).


Hra je stredobodom života dieťaťa. Nielen ľudia sa hrajú, hry boli nájdené už aj u hmyzov, ale aj cicavci sa hrajú keď sú ešte malí.

Výskumníci hry sa domnievajú, že hra je základnou formou učenia sa o živote a ako teória playworku stanovuje, “spoločenské, fyzické, intelektuálne, tvorivé a emocionálne" aspekty života sa rozvíjajú prostredníctvom hry, najmä prostredníctvom slobodne zvolenej a vnútorne motivovanej hry. Dnes je však možnosť takejto voľnej hry ohrozená. Dnešné deti - najmä v mestských oblastiach - majú oveľa menej prístupu k voľnej hre, už aj ich čas je prehustený povinnosťami (krúžky, domáce úlohy a pod.), majú menej času na hranie sa a menej slobody, pretože rodičia/dospeli to považujú za rizikové.

Miestom na ovplyvnenie tejto tendencie sú jednoznačne školy, kde deti tráviu väčšinu svojho času.

Preto by školy mali byť vytvorené tak, aby mali dostatočný priestor a vhodné podmienky na voľné hry. Na základe skúseností z Veľkej Británie, by sme chceli adaptovať model vytvoriť certifikačný systém pre hravé školy / Certifikát pre Strednú Európu.

Náš projekt je založený na skúsenostiach programu OPAL (Outdoor play and learning), ktorý je programom na podporu vývoja škôl mentorom. Zameriava sa na všetky oblasti, ktoré musia školy plánovať, ak chcú strategicky a trvalo zlepšovať kvalitu hry.

Aby kritériá pre získanie certifikátu boli prispôsobené podmienkam a špecifikám konkrétnych krajín, začíname v každej krajine výskumom a vytvorením národného adaptačného plánu. Taktiež, aby sme pripravili školy na uplatnenie týchto  kritérií, pripravujeme školenie a materiály pre personál, ktoré budú upravené a preložené do oficiálnych jazykov jednotlivých krajín.

Vďaka našim komunikačným aktivitám by sme chceli vytvoriť aj európsku sieť tzv. inštruktorov hier (“Playworkers”) – profesionálov, ktorých úlohou je "podporovať všetky deti a mladých ľudí pri vytváraní priestoru, v ktorom sa môžu hrať" (princípy Playworku).


Partneri projektu:

Trvanie projektu: September 2017 - August 2020

Program: Erasmus+

Obrázok
Erasmus

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto webová stránka reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.

CAPS kick off meeting