30. 10. 2013.

Život je hra - workshopy v Šali a v Hurbanove

30. októbra 2013 sme uskutočnili dva poldňové metodické workshopy o používanie neformálnych metódach na triedníckych hodinách. Jeden v Hurbanove, na Základnej škole Árpáda Fesztyho, a druhý v Šali, na Základnej škole Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským. V centre obidvoch workshopov sú neformálne metódy a naša metodická príručka Život je hra. Želáme Vám radostné prežívanie workshopov, aj príjemné a naplňujúce jesenné prázdniny!