09. 05. 2013.

Život je hra

V júni sa začal projekt s názvom "Život je hra", ktorého cieľom je hravým, neformálnym spôsobom vytvoriť metodickú pomôcku, ktorá pomôže triedným učiteľom (počas triednických hodín) spracovať so žiakmi témy ako: medziľudské vzťahy, komunikácia a i.