2010. 07. 13

Az élet játék

„Az élet játék – játszd!“ (Teréz anya)

Júniusban elkezdődött „Az élet játék” nevű projektünk, melynek célja egy olyan játékos, nem-formális módszertan kidolgozása, mely segít a tanároknak a diákokat érintő témákat (emberi kapcsolatok, pályaválasztás, kommunikáció, szerelem, családtervezés, környezetvédelem, felelős állampolgárság stb.) az osztályfőnöki órákon interaktívan, önismereti alapon feldogozni.
A projektben a komáromi Marianum Iskolaközponttal, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziummal és az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziummal működünk együtt és az Orange Alapítvány támogatásával valósítjuk meg.

A projekt rövid bemutatása

Középiskolás diákokkal, illetve osztályfőnökökkel való találkozásaink során sokszor találkoztunk azzal a problémával, hogy számos olyan téma, kérdés („az élet nagy kérdései”) foglalkoztatja a középiskolás korosztályt, amelyek a hagyományos, frontális oktatás keretében nehezen dolgozhatók fel. Az osztályfőnököknek pedig kevés eszköz, módszer áll rendelkezésére, amelyekkel játékosan, a diákokat bevonva tudnák feldolgozni akár ezeket a témákat, akár pedig az osztályban felmerülő konfliktusokat, csoportdinamikai helyzeteket.
Projektünkkel abban szeretnénk segíteni az osztályfőnökök munkáját, hogy a számukra rendelkezésre álló keretben tudjanak olyan készségeket, képességeket fejleszteni a rájuk bízott osztályokban, amelyek az életben való boldoguláshoz elengedhetetlenek és a diákok „igazi” kérdéseire tudjanak velük együtt válaszokat keresni.

A projekt céljai

  • Egy olyan segédanyag-gyűjtemény és képzés kidolgozása, amely segítséget nyújt a középiskolás osztályfőnököknek diákjaik „életre nevelésében“.
  • Annak a kultúrának a meghonosítása az iskolákban, hogy hogyan lehet ezeket a témákat nem formális módszertannal, játékosan, a diákokhoz közelálló módon feldolgozni.
  • Az osztályfőnökök megerősítése saját szerepükben az által, hogy a kompetenciájukat növelő eszközöket adunk a kezükbe.
  • Lehetőséget biztosítani a három középiskola jelenlegi és leendő osztályfőnökeinek arra, hogy megfogalmazzák az osztályfőnöki szerepükkel kapcsolatos kérdéseiket, nehézségeiket és ezekre válaszokat, illetve megoldásokat kapjanak.
  • Mintát teremteni egy párbeszédre és közös munkára, amely az érintett osztályfőnökök között a projekt folyamán kialakulhat és amely egy segítő, szupervíziós hálózatként fennmaradhat és működhet a továbbiakban is.

A projekt időbeosztása és szakmai tartalma

  • 2010 június: igényfelmérő workshopok az iskolákban
  • 2010. július 23-25.: képzés-kidolgozó workshop
  • 2010. augusztus 27-29.: "Az élet játék" képzés
  • 2010. szeptember-október: módszertani segédanyag kidolgozása
  • 2010. október: utánkövető workshopok az iskolákban