Kutatás

A TANDEMen belül mindig is fontosnak tartottuk, hogy munkánk ne feltételezéseken, hanem konkrét igényeken és szükségleteken alapuljon. Ennek egyik legjobb módja a különböző területeken, különböző módszertannal végzett kutatások elkészítése. Eddigi kutatásaink több területet ölelnek fel, de mindegyikőjük jellemzően a szlovákiai magyar közeg életét tárják fel. Minden tanulmány elérhető és ingyenesen letölthető pdf verziója megtalálható weboldalunkon. 

A közösség ereje

A határon túli magyar közösségek fennmaradása szempontjából kiemelkedő szereppel bírnak az egyházi kisközösségek, ezek identitáserősítő, megtartó ereje. A 2015-ben folytatott kutatásunk célja az volt, hogy feltárja a felvidéki magyar egyházi kisközösségek működését, azok jó gyakorlatait és nehézségeit, szükségleteit és erősségeit. Ezekre támaszkodva pedig olyan ajánlásokat dolgoztunk ki, amelyek alapján új, alakuló közösségek hatékonyan tudnak építkezni.

Ki formál?

2013 szeptembere és decembere között Ki formál? címmel a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala jóvoltából egy kutatást folytattunk, amely során arra kerestük a választ, hogy milyen módon és formában van jelen a személyiségfejlesztés az iskolában? Ki formálja inkább a diákok személyiségét és milyen formában teszi azt? A vizsgálatba bevontuk az iskola három kulcsszereplőjét – diákokat, tanárokat és szülőket, hogy több szemszögből is rálássunk a vizsgált jelenségre. Négy nyugat-szlovákiai magyar gimnáziumban összesen 197 kérdőívet töltettünk ki, amiket iskolánként az igazgatóval készített interjú egészített ki.

Sikereink térképe

Nagyon régóta és sokat kutatott maga a siker fogalma, azonban pontos meghatározása a mai napig nem született meg. 2012-ben született tanulmányunkban a sikert a szlovákiai magyar közösség szempontjából igyekeztünk megragadni, még konkrétabban: a környezetünkben élő emberekkel beszélgettünk arról, hogy milyen civil szervezeteket, illetve programokat tartanak ők sikeresnek. Tudatosan nem törekedtünk arra, hogy sikerkritériumokat szabjunk, egyszerűen arra voltunk kíváncsiak, hogy ők mit értenek siker alatt, és arra próbáltunk közösen ránézni, hogy a kirajzolódó sikertörténeteknek melyek a meghatározó tényezői, összetevői. 

Állj pályára!

Legelső kutatásunk Állj pályára! címmel valósult meg, amely alapul szolgált az innovatív módszertant alkalmazó Mesterségem CíMERRE? pályaválasztási programunk megalkotásában. 2011 augusztusától 2011 novemberéig egy kérdőíves kutatást végeztünk szlovákiai magyar gimnáziumok diákjai körében. A vizsgálatban összesen 430 diák vett részt. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a szlovákiai magyar középiskolások, gimnazista diákok hogyan gondolkodnak leendő pályájukról, mi alapján választanak foglalkozást maguknak, melyek azok a tényezők, amelyek ebben a döntésben befolyásolják őket. Emellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy ennek a döntési, ill. választási folyamatnak hol vannak a legnagyobb elakadásai, ahol leginkább segítségre, támogatásra, esetleg tanácsra szorulnak. A vizsgálatról és az eredményekről bővebben a csatolt tanulmányban, amelyet 2012-ben publikáltunk.

Kutatás