Hivatalos adatok

Név: TANDEM, n.o.
Székhely: Hold utca 521/10 945 01 Komárno
Bejegyzés dátuma: 2009. szeptember 8.
Statisztikai azonosító szám: 42 166 675
Adószám: 202 948 2114
Jogi forma: közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet
Bejegyezve a Nyitrai Körzeti Hivatal által vezetett közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek jegyzékébe VVS/NO-25/2014 szám alatt.

Alapítók: Hodossy Katalin, Hodossy Zoltán, Urbán Péter, Rabec István, Molnár Krisztina

Törvényes képviselő: Sikula Gábor

A szervezet által nyújtott közhasznú tevékenység oktatási szolgáltatások, legfőképp az önismeret, szervezetfejlesztés és karriertanácsadás témákban: oktatási kurzusok, tréningek, képzések, szemináriumok, előadások formájában, szellemi és kulturális értékek megteremtése, fejlesztése, védelme, megújulása, valamint közvetítése területén nyújtott szolgáltatások: kulturális, társadalmi események, viták, találkozók, kiállítások és előadások szervezése, információs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása az ifjúság életének és igényeinek különböző területeiről fiatalok részére, kutatási szolgáltatások a helyi közösségek, iskolák és munkaerőpiac területén.

A TANDEM nonprofit szervezet működésének anyagi feltételeit úniós, állami, önkormányzati, illetve magán alapítványok és ügynökségek által kiírt pályázatok által biztosítja. Az elmúlt években a szervezet számára jelentős bevételi forrást jelentettek a jövedelemadó 2 %-ából származó felajánlások, a magán- és jogi személyek támogatása, valamint a konkrét megrendelésekből származó bevétel. A szervezet irodája Komáromban található, melyben jelenleg négy munkatárs látja el a szervezet működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat.