21. 06. 2022.

PaPPUS – projekt Plants and Play Producing Universal Skills

Projekt „Plants and Play Producing Universal Skills” (Rastliny a hra ako prostriedok k nadobúdaniu všeobecných zručností – pozn. prek.), v skratke nazývaný PaPPUS, je pomenovaný podľa gréckeho názvu padáčika nažky, ktorý môžeme nájsť napríklad u púpav.

Množstvo detí, ktoré aktívne vykonávajú činnosti v prírode, za posledné dekády stabilne klesalo. Trávenie času na čerstvom vzduchu však prináša nepopierateľné benefity. Vedecké štúdie dokazujú, že kontakt s prírodou zlepšuje aj schopnosť detí učiť sa a ponúka aj regeneratívne možnosti pre fyzický a psychický stav dieťaťa. Tieto výhody majú potenciál obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky, teda problém zaznamenaný naprieč celou Európou, ktorý významne vplýva na neskoršie životné možnosti mladých ľudí. 

Projekt PaPPUS tvorí sedem partnerských organizácií zo šiestich krajín EÚ. Tieto organizácie spolupracujú na výskume v oblasti herných možností, ktoré využívajú rastliny z prírodného aj kultivovaného prostredia a budujú v deťoch vzťah k prírode.  Tento vzťah neskôr pomôže nielen k angažovanému chápaniu environmentálnych problémov a pochopeniu prírodného sveta ako takého, ale aj k rozvíjaniu širokej škály poznatkov a zručností, ktoré deťom pomôžu pochopiť ich silné stránky a pomôžu aj pri rozhodovaní o budúcej profesii/životnej orientácii.

Počiatočná fáza projektu pozostáva z nadväzovania kontaktov s učiteľmi, vychovávateľmi a deťmi v daných krajinách, a to v záujme skúmania, čo deti najviac priťahuje a fascinuje na prírodnom svete. Týmto spôsobom zároveň zistíme, ako je potrebné usmerňovať a podporovať pedagogických zamestnancov, aby prírodné prostredie využívali vo svojich metódach efektívnejšie.   Prvotný výskum by mal priniesť cenné poznatky z viacerých kultúrnych prostredí (nazerané z viacerých uhlov), ktoré budú využité pri formovaní projektu a tvorbe pomocných nástrojov slúžiacich na podporu pedagogických pracovníkov, aby tí mohli ľahšie pracovať s deťmi a zdieľať s nimi metódy hry v prírodnom prostredí.  

Druhá fáza projektu je zameraná na testovanie a zlepšovanie ponúkaných nástrojov, a to prostredníctvom spätnej väzby od poradenských organizácií alebo relevantných odborníkov v spojení s učiteľmi, pracovníkmi s mládežou a samotnými deťmi. Herné nástroje budú voľne dostupné komukoľvek, kto ich bude chcieť pri práci využiť. 

Konečná vývojová fáza znamená vytvorenie Online tréningového kurzu PaPPUS so začlenením učebných materiálov Playful Plant (Hravé rastliny;  pozn. prek.), ktoré budú dostupné zdarma pre všetkých. V záujme vyladenia kurzu pre širšie medzinárodné publikum budú v krajinách, kde sídlia partnerské organizácie, usporiadané pilotné workshopy zamerané na školenie učiteľov a iných pracovníkov s mládežou. Finálny akreditovaný kurz bude následne odprezentovaný na worskshopoch jednotlivých krajín, usporiadaných špeciálne za účelom propagácie a prvotného testovania kurzu, ale aj za účelom nasmerovať mládež k potenciálnym kariérnym možnostiam.

 

Obrázok
project meeting_Sankt Pölten

 

erasmus