05. 04. 2024.

Iránytű - Kompas

Cieľom projektu je vydať publikáciu pre mladých odborníkov a učiteľov o kariérnom poradenstve, hľadaní zamestnania a podnikaní.

V rámci projektu sa vydá publikácia o kariérnom poradenstve, hľadaní zamestnania a podnikaní pre odborníkov pracujúcich s mladými ľuďmi. Projekt je výsledkom spolupráce troch krajín: partnermi z Maďarska sú Verejnoprospešná nadácia Játszótér z Békéscsaby, Rumunsko zastupuje Harghita Business Center zo Székelyudvarhely a Slovensko zastupuje nezisková organizácia TANDEM, no. z Komárna. Publikácia spája naše skúsenosti, poznatky a osvedčené postupy, ktoré pomáhajú mladým ľuďom vo svete práce.

Iránytű

Názov projektu:: Iránytű
Registračné číslo projektu:: 2021-1-HU01-KA210-YOU-000029660
Trvanie projektu: 2021. november 1. – 2022. november 31.
Celkový rozpočet: 30.000 EUR
Intenzita podpory: 100%
Program projektu: Erasmus+ Program – Ifjúsági ág
Intervenčná organizácia: Tempus Közalapítvány

Náš projekt bol financovaný Európskou úniou.

Iránytű