2012. 03. 22

Állj pályára!

Állj pályára! címmel 2011 augusztusától 2011 novemberéig egy kérdőíves kutatást végeztünk szlovákiai magyar gimnáziumok diákjai körében. Pályaválasztással kapcsolatos motivációikról, félelmeikről, lelkiállapotukról és gondolkodásmódjukról szerettünk volna képet kapni.

Napjainkban a pedagógusoknak és a diákoknak is nehézséget jelent a pályaválasztás. A tanároknak nincs megfelelő eszközük ahhoz, hogy valós segítséget nyújtsanak pályaorientációs kérdésekben, a diákok pedig bizonytalanok, tanácstalanok, sokszor képességeiket fel sem mérve, hirtelen hoznak döntést a pályaválasztással kapcsolatban. A rengeteg választási lehetőségre, a bizonytalan környezetre is inkább hátráltató tényezőként tekinthetünk. Valós visszajelzéseket se kortársaiktól vagy szüleiktől, se tanáraiktól nem kapnak, mélyebb önismereti munkára rendszerint nincs is eszközük. Jövőképük alapján szerettük volna látni, milyen jövő felé tart ez a társadalom.

A diákoknak általában hiányzik a reális énképe, nem mindig vannak tisztában az erősségeikkel, holott a sikeres pályaválasztás alapfeltétele a reális önismeret. A kérdőívben a pozitív hozzáállásra figyeltünk, kérdéseinket az erősségeikre koncentrálva állítottuk össze. Fejlesztőként ugyanis az a tapasztalatunk, hogy az erősségekre lehet építeni, ezek megerősítése után érdemes szintre hozni a „gyengeségeket”. Mivel a tudatosságot szeretnénk elérni a döntéseik terén, ehhez meg akartuk tudni, milyen szempontokat részesítenek előnyben, mely sztereotípiák érvényesülnek választásaikban.

Kíváncsiak voltunk, milyen értékrend húzódik a döntéseik mögött: a mai posztmodern munkaerőpiac által kínált egyik leggyakoribb érték a rugalmasság, miközben szüleiktől a biztonságkereső beállítottságú, konzervatív értékrendet öröklik. A posztmodern embernek újra és újra meg kell találnia szakmai fejlődésének irányát, újradefiniálnia saját céljait és identitását. Az egyénnek tudnia kell önállóan gondolkodni, akár naponta újabb és újabb döntéseket hoznia.

Fel akartuk mérni, mire van szükségük, nyitottságuk, érdeklődésük a fiataloknak, milyen külső és belső feszültségekkel küzdenek, mit lehetne értük tenni. Úgy éreztük, hogy egy olyan közegre lenne szükség, amely támogatja saját személyiségük kibontakozását, elősegíti a saját értékeiknek megfelelő döntéseket meghozni. Kutatásunk egyik alapvető motivációja volt, hogy találjunk egy gyakorlatban alkalmazható megoldást, hogy egy olyan tréningprogramot, módszert dolgozzunk ki, amely képes a diákokat segíteni pályaválasztásukban.

A vizsgálatban összesen 430 diák vett részt. A kérdőívet eredetileg 5 dél-szlovákiai város (Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Ipolyság, Rimaszombat) magyar gimnáziumában szerettük volna felvenni, ami még kiegészült még egy várossal, Érsekújvárral, az ottani jó partnerkapcsolatainknak köszönhetően. 2012-ben jelent meg a tanulmány, a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

A teljes tanulmány ingyenesen letölthető PDF-verzióban az alábbi linkre kattintva.