09. 05. 2013.

Teambuildingový deň pre prvý ročník Gymnázia Petra Pázmánya, Nové Zámky

Poldňový teambuildingový program pre dve triedy prvého ročníka gymnázia.

Ciele boli: spoznanie sa žiakov navzájom, s triednou pani učiteľkou a školou ešte predtým než sa "vrhnú" do nového školského roka