28. 09. 2015.

Stručná história nášho programu Kam po škole?

Rok 2015 je výnimočný z viacerých pohľadov v živote našej organizácie. Veľkým potešením pre nás je, že náš program „Kam po škole?”, ktorý rozvíjame už niekoľko rokov,  môžeme tento rok zorganizovať v dovtedy nepredvídanom počte.

Program bol prvý krát organizovaný v roku 2011 a počas uplynulých rokov sa zorganizoval sedem krát. Medzi organizačnými miestami nájdeme komárňanskú cirkevnú školu MARIANUM, Strednú Priemyselnú Školu, či Gymnázium Jána Selyeho, novozámocké Gymnázium Petra Pázmáňa, veľkomederské Gymnázium Mateja Corvína a Súkromné Gymnázium s Vyučovacím Jazykom Maďarským v Dunajskej Strede.

Program v roku 2013 vyhral Národnú cenu kariérneho poradenstva, ako najlepšia služba ponúkaná v oblasti kariérneho poradenstva. Odborná porota pozostávala z členov Slovenského centra Euroguidance, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a Asociácie výchovných poradcov.

Na základe našich skúseností a podnetov od pedagógov sme sa rozhodli vypracovať tento program aj pre základoškolákov. Tak sa zrodil prvý program „Kam po základnej škole?”, ktorý mohli absolvovať žiaci Základnej školy Móra Kóczána v Čiližskom Radvani.

Obrázok

Čo sa týka roku 2015, po zorganizovaní programu „Kam po škole?“ 16. marca v Slovinsku, v Lendave, máme možnosť zorganizovať ďalšie počas jesene.

Prvý program sa uskutoční v Šamoríne, v Gymnáziu Imreho Madácha, 15. októbra. Nasleduje program určený pre základoškolákov, 28. októbra v Mužle  pre študentov Základnej školy Jánosa Endrődyho. 16. novembra sa žiaci Gymnázia Petra Pázmáňa v Nových Zámkoch môžu dostať bližšie k rozhodnutiu vďaka programu „Kam po škole?”. Tým sa ešte neskončí tento rok, keďže aj na posledný mesiac v roku 2015, 1. decembra, chystáme celodenný program, v tomto prípade pre žiakov Strednej Priemyselnej Školy v Komárne.

Veríme, že je veľmi dôležité, aby si žiaci našli povolanie, ktoré je im povahovo čo najbližšie, a to, aby sa so zodpovedaním otázky „Kam po škole?” začali zaoberať čím skôr, a čím aktívnejšie. Práve preto sa pripravujeme na všetky štyri akcie s obrovským elánom a nadšením.