14. 12. 2017.

NAURU - New Shores

Hra pre demokraciu

Dvojročný projekt „Nauru Game for Active Citizenship of Europe“ je financovaný z Európskej únie v rámci programu Erasmus+. Od februára 2017 implementuje poľská organizácia Centrum pre systémové riešenia v spolupráci s maďarskou Nadáciou Rogers a slovenskou organizáciou TANDEM n.o. Hlavným cieľom projektu je formovať postoje občanov (mladých občanov v Európe) a zvýšiť povedomie o participácii, udržateľnom rozvoji a zmene klímy. Na dosiahnutie týchto cieľov partnerstvo vyvíja inovatívne internetové nástroje – hru a e-learningovú platformu. V rokoch 2017/2018 sa vo všetkých troch partnerských krajinách konajú informačné podujatia pre pedagógov na otestovanie hry a jej sprievodných materiálov. V roku 2018 sa v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku plánujeme školenia pre budúcich moderátorov, aby sa naučili, ako pripraviť workshop pre študentov kde si môžu zahrať online hru a využívať e-learningovú platformu v každodennej práci s mládežou.

New Shores – Hra pre demokraciu je internetová hra pre viac hráčov, ktorá vyžaduje komunikáciu medzi hráčmi. Hra sa začína nasledovne: Účastníci sa ocitnú na opustenom ostrove. Ostrov je bohatý na ložiská uhlia a je pokrytý zeleným lesom plným stromov a bobúľ. Noví osadníci sa môžu zapojiť do rôznych aktivít vo svojom novom domove. Môžu využívať zdroje ostrova, modernizovať svoje súkromné ​​domy alebo investovať do verejných budov. Každá činnosť má konkrétny vplyv na jednotlivcov, komunitu, hospodárstvo a prírodu. Ľudia sú bohatí, úroveň vzdelania alebo kultúry sa zvyšuje. Zároveň sa objavujú nové hrozby, keď ostrov zasiahnú hurikány a záplavy. Čoskoro hráči uvedomujú, že musia stanoviť spoločné pravidlá na zabezpečenie ich blahobytu. Dohodnú sa? Bude každý dodržiavať pravidlá? Alebo sa možno niekto rozhodne zväčšiť svoje bohatstvo skôr než spolupracovať so susedmi? Hra je jednoduchá a intuitívna – nevyžaduje si žiadne pokročilé počítačové zručnosti. Hoci ide o internetovú hru, ponúka sociálny zážitok. Zahŕňa rokovania a spoluprácu a často vyvoláva empatiu a charitatívne postoje v hrách.

Program: Erasmus+
Číslo projektu: 2016-3-PL01-KA205-035320

Trvanie projektu: 24 mesiacov (1.februára 2017 - 31. januára 2019)
Celková výška grantu: 87 810 EUR

Partneri:
Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, Poľsko (koordinátor)
Nadácia Rogers, Maďarsko
TANDEM n.o., Slovensko

Webová stránka projektu: http://newshores.crs.org.pl/

"Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto webová stránka reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach."