önismeret

Furcsa tárgyak gyűjtése elnevezésű sorozatunk indul! Legkedvesebb nyári programunk, a LABIRINTUS megvalósításához keresünk néhány újrahasznosítható kelléket. Várjuk a jókedvű és segítőkész, kreatív adományozókat.
Siedneho júna sa konalo už piate stretnutie Sebapoznávania s tvorením. A tak, ako aj počasie bojuje a zápolí s "chcením ročného obdobia", tak isto zápolili aj s júnovými témami členovia skupiny.
Až dva krát sa v máji stretáva naša skupina Sebapoznania s jarnou tvorivosťou. Ako sa dá umenie použiť pri sebapoznávaní? Aj to sa dozviete, ak budete čítať ďalej.
Subscribe to önismeret