2019. 06. 24

Virtuális Intim Zóna képzés

Virtuális intim zóna
A programban résztvevő TANDEM-es munkatársak

A virtuális világ mára már valamennyiünk mindennapjainak része. Fokozottan igaz ez a mai fiatal generációra.

Virtuális Intim Zóna képzésünk célja, hogy a diákok számára a képzésen elsajátított ismeretek iránytűként szolgáljanak a  virtuális világban való eligazodáshoz és önismereti alapokra építve hozzájáruljon a diákok biztonságosabb internetezési szokásainak fejlesztéséhez.

Idén a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium Diákönkormányzata vett részt az április 2-4. között megvalósuló Virtuális Intim Zóna képzésen, melyen a Tompa Mihály Református Gimnázium Diákönkormányzata vett részt.

A projekt első részében a diákok majdnem egy hétvégét töltöttek együtt az alapozó tréningen, mely során lehetőséget kaptak önmaguk és társaik mélyebb megismerésére. A program ezen fázisában az érzékenyítésnek volt fontos szerepe az olyan témák iránt, mint az intimitás, a bizalom és önbizalom, a kritikus gondolkodás és a külső és belső határok. Az önismereti munka és a csapatépítés teremtette meg az alkalmas légkört a tematikus tanuláshoz, ezután következett az egyes fogalmak és online jelenségek tisztázása. Olyan kérdéseket járt körbe a képzés, hogy mit jelent a gyakorlatban a virtuális intimzóna, mi a digitális lábnyom, milyen kritériumokra kell figyelni, hogy ez a „lábnyom” a későbbiekben (is) felvállalható legyen, hogyan lehet meggyőződni egy adat vagy információ, esetleg egy adott személy hitelességéről.

A program második felében a diákok megismerkedtek a projektmenedzsment alapjaival is. Az ő feladatuk lesz ugyanis olyan kisprojektek kitalálása és megvalósítása, amellyel átadják a diáktársaiknak a képzésen tanultakat. A tervezés és a kivitelezés során a diákok segítséget kapnak a képzést tartó trénerektől, így a későbbiekben is lehetőségük nyílik az egyes lépések konzultálására. Ezzel az utánkövetéssel biztosított a DÖK-ök szakmai támogatottsága, növelhető az iskolákban megvalósuló programjaik száma, valamint nem utolsó sorban az együttműködés következtében fejlődik a diákok közötti csapatmunka is, így a projekt több szinten hozzájárul a diákönkormányzat fejlődéséhez is.

A projekt harmadik szakasza, s egyben lezárása, amely 2019. június 21-én valósult meg, egy közös egynapos műhelymunka volt, ahol a diákok a trénerekkel együtt értékelték ki a megvalósult projektet, összegzték annak eredményét, és levonták a tanulságokat.

A Virtuális Intim Zóna ilyen módon évről évre biztosítja azt, hogy a diákok Dél-Szlovákia-szerte részesülhessenek az internethasználatot tematizáló és projektmenedzsmentet érintő képzésben.

A képzés a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Image
KKA logó