2016. 09. 30

Beszéljünk iskoláink jövőjéről!

A programban résztvevő TANDEM-es munkatársak

 

Szeretnénk előremozdítani a nyilvános párbeszédet az oktatásunk és az iskoláink jövőjéről. Olyan témákat akarunk megnyitni, amikről kevés szó esik, pedig nagyon fontosak. A magyar iskolák helyzetét érintő vitákban általában a fájdalmas pontok kerülnek szóba: a kis létszámú iskolák fenyegetettsége, a magyar diákok csökkenő létszáma vagy az alacsony pedagógusbérek. Ezek kétség kívül égető problémák, amikkel foglalkozni kell. Nem is helyettük, hanem mellettük szeretnénk beszélni olyan kérdésekről is, mint az iskolák küldetése és szerepe a modern társadalomban. Szeretnénk beszélni iskoláink jövőjéről.

Szeretnénk többet tudni arról, hogy maguk a szülők hogyan látják, milyen irányba kellene iskoláinkban a pedagógiai munkának fejlődnie.
Szeretnénk együtt gondolkodni arról, mi az elérni kívánt cél, ami felé az oktatásunknak tartania kéne. Mert ha van cél, vezet oda út is.

A nyilvános párbeszédbe és közös gondolkodásba az iskoláink jövőjéről szeretnénk bevonni a szülőket is. Érdeklődésünk középpontjában maguk a gyerekek állnak, az ő problémáik és szükségleteik. Nyilvános workshopjainkkal teret szándékozunk biztosítani a közös gondolkodásra a gyerekeink jövőjéről, arról, hogyan tudja az iskola legjobban elősegíteni az ő fejlődésüket és felkészíteni őket az életre. A programba bárki bekapcsolódhat, aki nem közömbös gyerekeink, iskoláink, társadalmunk jövője iránt.

Mikor?

A Beszéljünk iskoláink jövőjéről! program 2016-2017-ben valósult meg, összesen 11 magyar érintettségű városban tartottunk nyilvános workshopot felnőtt érdeklődőknek, elsősorban szülőknek. A felnőtt workshopok mellett a diákokhoz is elmentünk, hogy az alapiskolák kilencedikes diákjait kérdezzük arról, hogy szerintük, hogyan kéne kinéznie egy gyerekbarát oktatásnak 25 év múlva. 

A műhelymunkák helyszínei és időpontjai:

1.      Pozsony, 2016. október 3.

2.      Rimaszombat, 2016. október 21.

3.      Komárom, 2016. november 3.

4.      Dunaszerdahely, 2016. november 16.

5.      Nagykapos, 2016. november 23.

6.      Pozsony, Pozsonyi Magyar Szakkollégium, 2016. december 13.

7.      Nyitra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 2017. február 22.

8.      Galánta, 2017. március 22.

9.      Komárom, Selye János Egyetem, 2017. április 26.

10.   Pozsony, Coménius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2017. május 15.

11.   Csali-völgy, V. Szövetségi Nagytábor – Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, 2017. július 24.  

Hogyan?

A program lényege, hogy egy 3 órás interaktív műhelymunka keretén belül közösen gondolkodtunk, beszélgettünk olyan kérdésekről, mint:

  • mi az iskola küldetése a társadalmunkban?
  • nevelés és oktatás: milyen arányban?
  • életre nevelés vagy tudásátadás?
  • készségek fejlesztése vagy információk bővítése?
  • milyen az „ideális” iskola 2041-ben?

A workshopokok eredményeit összegyűjtöttük, kielemeztük és egy interaktív kiállítás, ill. publikáció formájában nyilvánosságra hoztuk. 

Támogatás

A program a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.