04. 04. 2014.

Plánovanie budúcnosti so Študentskou sieťou

5. apríla 2014 sa uskutoční už zvyčajný jarný Parlament poslucháčov Študentskej siete (ŠS).  Aj my tam budeme ako facilitárori workshopu na tému plánovanie budúcnosti.

„Božie cesty sú nevyspytateľné“ – hovoríme si v nečakaných situáciách. Či „človek mieni, Pánboh mení“ – keď nám sa vysnívané plány nevyvýjajú tak, ako by sme si práve želali. Napriek tomu je plánovanie, predstavovanie si budúcnosti, ako a čo bude, vytýčenie si cieľov je veľmi vzácna ľudská vlastnosť. Aj keď nemôžem vedieť celkom iste čo sa stane, vieme že budúcnosť je formovateľná, vytvárame si ju sami, a nečakané zmeny nám môžu aj poslúžiť.

Vzťah TANDEMu a Študenstkej siete sa ťahá od „ďávnej minulosti“, už dlho spolupracujeme na rôznych projektoch, preto ani tento rok nemôžeme chýbať z Parlamentu poslucháčov, kde bude náš štvorčlenný štáb facilitátorov viesť workshop plánovania budúcnosti pre starých aj nových členov Študentskej siete. „Ako bude vyzerať ŠS o 10 rokov?“ „Akú rolu zastupuje organizácia v spoločenstve?“ „Aké sú naše plány?“ „Kde som ja v rámci ŠS? Kde a ako sa prelínajú moje osobné ciele s cieľmi organizácie?“ Náši facilitátori budú pomáhať pri hľadaní odpovedí na tieto a podobné otázky, ako inak ako s neformálnymi metódami pri ktorých sa dostáva do popredia spoločná tvorba, spoločné rozmýšlanie, hra ale takisto sprostredkujeme vedomosti o rozvíjaní organizácie, a zameriavame sa na rozvoj zručností spojených a potrebných pri budovaní organizácie.