12. 08. 2016.

Výskum

V rámci našej organizácie sme vždy považovali za dôležité, aby sa naša práca nezakladala na predpokladoch, ale na konkrétnych potrebách. Na toto je jedným z najlepších spôsobov príprava rôznych výskumných metodík v rôznych oblastiach. Náš doterajší výskum pokrýva celý rad rôznych oblastí. Každá štúdia je k dispozícií na stiahnutie v pdf formáte na našej webstránke.

 

 „Sila komunity“

Pre prežitie maďarskej menšiny za hranicami hrajú významnú úlohu malé cirkevné spoločenstvá a ich sila posilnenia identity. Náš výskum v roku 2015 bol navrhnutý tak, aby preskúmal možnosti malých cirkevných spoločenstiev prevádzkovať svoje osvedčené postupy, potreby a silné stránky. Na základe nich sme vypracovali odporúčania, na ktorých môže rozvíjajúca sa komunita účinne stavať.

 

„Kto to tvorí?“

V období medzi septembrom a decembrom roku 2013 sme za podpory Úrady vlády Slovenskej republiky vydali štúdiu pod názvom Kto to tvorí, ktorá odpovedá na otázky akým spôsobom a v akej forme je prítomný rozvoj osobnosti na školách. Kto formuje rozvoj osobnosti žiakov na školách a v akej podobe? Do štúdie sme zapojili troch kľúčových účastníkov školy – žiakov, učiteľov a rodičov, aby sme z viacerých uhlov pohľadu vedeli preskúmať predmet štúdie. V štyroch maďarských gymnáziách na západnom Slovensku sme rozdali 197 dotazníkov, ktoré sme vypracovali v spolupráci s riaditeľmi jednotlivých škôl.  

 

„Mapa našich úspechov“

Dlhodobo a podrobne sa skúmal samotný koncept úspechu, avšak jeho presný význam sa doteraz nepodarilo zadefinovať. V roku 2012 sme sa však v našej štúdií pokúsili zadefinovať jeho význam z pohľadu maďarskej komunity žijúcej na Slovensku, a to konkrétne rozhovormi s ľuďmi v našom okolí o tom, aké občianske organizácie alebo programy považujú za úspešné. Vedome sme sa nesnažili zadefinovať kritériá úspechu, len sme boli zvedaví, čo oni považujú za úspech a snažili sme sa pozrieť na to, čo sú hlavné prvky a súčasti týchto príbehov o úspechu.

 

„Postav sa svojej kariére“

Náš prvý výskum sa uskutočnil pod názovm „Postav sa svojej kariére“ a slúžil ako základ pre inovatívne metódy nášho kariérneho programu. Od augusta do novembra 2011 sme vydali štúdiu založenú na dotazníkoch medzi maďarskými študentmi stredných škôl na Slovensku. Štúdie sa zúčastnilo 430 študentov. Snažili sme sa zistiť, čo si títo študenti myslia o svojej budúcej kariére, podľa čoho si vyberajú svoje budúce zamestnanie a ktoré faktory ovplyvňujú ich rozhodnutie. Okrem toho sme chceli vedieť aj čo považujú za najväčšie problémy pri výbere, v čom vyžadujú pomoc, podporu alebo radu. O priebehu štúdie a jej výsledkoch sa bližšie dočítate v dokumente, ktorý sme vydali v roku 2012.

Kutatás

Realizované programy

10. 03. 2014. : Kto formuje?
09. 05. 2013. : Postav sa na trať!