09. 04. 2024.

Loose Parts Play

Cieľ projektu: podporovať školy pri vytváraní udržateľného a environmentálne zodpovedného prostredia na hranie, ktoré podporuje rozvoj detí a ich voľnú hru.


V spolupráci s medzinárodnými partnerskými organizáciami sem vytvorili štyri intelektuálne produkty, ktoré prezentujeme a propagujeme na našich podujatiach. V príručke Loose Parts opisujeme tzv. voľné časti a teoretické a praktické pozadie voľnej hry. V súbore nástrojov zhromažďujeme kroky pre komunikáciu medzi školami a zainteresovanými stranami a predstavujeme konkrétne postupy, ktoré môžu učitelia realizovať pomocou Loose Parts. Súčasne sa pripravuje modulové školenie pre učiteľov, ktoré sa môže podľa potrieb realizovať modul po module alebo ako celok. Vypracované školenie sa otestuje v pilotných školách, ktoré už projekt realizujú a využívajú (prvky voľnej hry a Loose Parts), ďalej sa rozpracuje na základe spätnej väzby a dokončený materiál sa predstaví na ďalšom podujatí.

Počas celého procesu budeme vykonávať výskum a zbierať údaje o zvykoch detí pri hre. Naším štvrtým intelektuálnym produktom je výskumná správa, ktorú vypracujeme v spolupráci s odborníkmi, s ktorými spolupracujeme. Tieto výsledky sa prezentujú na konferenciách organizovaných v krajinách zastúpených partnerskými organizáciami.

Oficiálna webová stránka projektu: https://www.loosepartsplayproject.eu/

Program: Erasmus+
Kategória projektu: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Typ činnosti: Strategické partnerstvo v oblasti mládeže
Identifikačné číslo projektu: 2020-1-HU01-KA201-078725
Trvanie: September 2020 - Jún 2023. (34 mesiac)

Partneri:

  • Nadácia Rogers (HU),
  • Fundacja Gratosfera (PL),
  • Nadácia pre žiakov našej školy (HU),
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku (PL),
  • Základná Škola Adolfa Majtényiho (SR),
  • East Lothian Council (UK),
  • East Lothian Play Association (UK)

e+