05. 04. 2024.

Start Your Career - rozhled

Cieľom nášho medzinárodného projektu Start Your Career je pomôcť mladým ľuďom vyrastajúcim v sociálne znevýhodnenom prostredí pri výbere povolania a uplatnení sa na trhu práce.

Cieľ projektu: pomôcť mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri výbere povolania a uplatnení sa na trhu práce.


Cieľom nášho medzinárodného projektu Start Your Career je pomôcť mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri výbere povolania a uplatnení sa na trhu práce. Štvortýždňový vzdelávací kurz Messelató v rámci projektu podporuje mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov pri ich prvých krokoch smerom k samostatnosti a úspešnejšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Školenie je určené najmä ľuďom, ktorí vyrastali v detských domovoch a sociálne znevýhodnenom prostredí.

Školenie Messzelátó je vytvorené podľa vzoru školenia, ktoré poskytuje náš partner v Českej republike, Nadání a dovednosti o.p.s. ROZHLED. Viac informácií o tomto školení nájdete na: https://www.nadaniadovednosti.cz/en/rozhled/

Program: Erasmus+
Typ činnosti: Partnerstvo malého rozsahu v oblasti mládeže
Identifikátor programu: 2021-2-CZ01-KA210-YOU-000047964
Dátum začiatku projektu: 2022-05-01
Koniec projektu: 2023-07-01
Trvanie projektu: 14 mesiacov

Partneri: