25. 01. 2024.

Köz(ös)nevelés projekt

A NIT a Fiatalokért Nonprofit Kft. és a TANDEM, n.o. közös kollaborációja alatt megvalósuló Erasmus+ projekt keretén belül, a köznevelésben és szakképzésben dolgozó pedagógusok és pedagógiai asszisztensek részére pedagógusok számára hozunk létre képzési anyagokat. Négy képzési témát választottunk ki, amelyek a tanárok és diákok számára is aktualitást élveznek, és segítik a munkájukat. Ezen négy téma:

  • online bántalmazás
  • médiatudatosság
  • pályaorientáció
  • demokráciára nevelés 

A képzési anyagok a partnerségnek köszönhetően mind Magyarországon, mind Szlovákiában elérhetőek lesznek a pedagógusok számára. 

A képzési anyagok tematikáját és módszertanát szakmai találkozók keretein belül dogozzuk ki. Ezt követően a kidolgozott anyagok tesztelési fázisa következik, ahol két képzés (online bántalmazás, médiatudatosság) online formában valósul meg, amelyen egyszerre lesznek jelen a magyar és szlovák pedagógusok, a másik kettő (demokráciára nevelés, pályaorientáció) személyes jelenlétű tréning lesz, amelyeket külön-külön fognak megtartani a konzorcium tagjai saját országukban. 

A cél az, hogy fejlesszük a pedagógusok és a pedagógiai asszisztensek digitális kompetenciáját, erősítsük inklúziós attitűdjüket. Emiatt a képzéseinket, olyan tanárok számára hirdetjük, akik a hátrányosabb régiók iskoláiban tanítanak, így nyújtva számukra lehetőséget a fejlődésre. A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a tréningek során különböző nem formális gyakorlatok segítségével adjuk át, mind azt a felhalmozott tudást, amely a közös alkotómunka során gyűjtöttünk. Ezen gyakorlatokat pedig saját munkájuk során a fiatalokkal fel tudnak használni.

A projektben partnerünk a NIT a Fiatalokért Nonprofit Kft.

További információkért látogass el a projekt weboldalára: http://nittudaskozpont.hu/blog/kozosneveles-fejlesztese/

 

 Projektünk az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Iránytű