Reformované cirkevné gymnázium Mihálya Tompu

V júni sa začal projekt s názvom "Život je hra", ktorého cieľom je hravým, neformálnym spôsobom vytvoriť metodickú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom (počas triednických hodín) spracovať so žiakmi témy ako: medziľudské vzťahy, komunikácia a i.
Subscribe to Reformované cirkevné gymnázium Mihálya Tompu