2021. 01. 08

STARTUP+ SKHU - verseny és vállalkozói kompetenciák fejlesztése szakiskolások számára

Elindult a Startup+ SKHU elnevezésű projektünk, melynek célja az alapvető vállalkozói kompetenciák fejlesztése a végzős szakiskolások körében, magyarországi és szlovákiai iskolák bevonásával. A résztvevő diákok a projekt által jobban megismerik saját erősségeiket, fejlesztik vállalkozói szemléletüket és ismereteiket, valamint képessé válnak megmutatni magukat, ötleteiket, ezáltal pedig képesek lesznek a tudatosabb munkahelyválasztásra, innovatív startup kezdeményezésekhez való kapcsolódásra.

A projekt háttere

A vállalkozói potenciál a szlovák-magyar határmenti régióban messzemenőleg kiaknázatlan. A közelmúltban létrejött startup kezdeményezések többsége elsősorban az egyetemi hallgatókra és a fiatal szakemberekre összpontosít, miközben a szakiskolás fiataloknak jóval kevesebb lehetőségük adódik arra, hogy vállalkozói ismeretekkel gyarapodjanak, esetleg csatlakozzanak egy feltörekvő startup kezdeményezéshez.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a szakiskolákba járó fiatalok jelentős innovációs, vállalkozói és Start-up potenciállal rendelkeznek, amelyek sikeresen felszínre hozhatók a megfelelő gyakorlati oktatási projektekkel.

A projekt célja

Célunk egy nemzetközi virtuális startup verseny megszervezése, amelynek keretében a szakközépiskolás diákok egy speciális blended learning módszertan alkalmazásával és az általunk kiképzett mentorok segítségével bővíthetik a sikeres vállalkozáshoz szükséges kompetenciáikat.

A projekt hatóköre 

A projektben 6 magyarországi és 6 szlovákiai szakiskolai intézmény vesz részt, melyekből több mint 30 pedagógus (startup mentor) és több mint 250 diákot kerül bevonásra. A résztvevő diákok kétfordulós start-up versenyben vesznek részt, ahol az eredményes tanulók nem csak egész életre szóló élményt és tapasztalatot szerezhetnek, hanem valós tárgyi ajándékokra válthatják a verseny során összegyűjtött pontjaikat.

A projektben résztvevő szlovákiai iskolák:

  • Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola, Alsóbodok
  • Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta
  • Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Karva
  • Kereskedelmi Akadémia, Rimaszombat
  • Magán Szakközépiskola, Rimaszombat
  • Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely

A TANDEM szerepe a projektben

A TANDEM, n.o. két fontos szerepet vállalt a projekt megvalósításában: a tananyag kidolgozását és a szlovákiai megvalósítás koordinálását. A tananyag hat fő témakörből áll, így 3-3 témakör alkotja a verseny két fordulóját. Ezek az Önismeret és csapatmunka, Prezentálás művészete, Vállalkozói alapok, Üzletimodell-építés, Vállalkozói terv készítése, és Vállalkozások finanszírozása. A prezentációkat, visszakérdező játékokat, teszteket, és a mentorok kézikönyvét a TANDEM szakértői csapata dolgozza ki. A kidolgozott tananyag segítségével a résztvevő diákok interaktív formában fejlesztik a vállalkozói kompetenciáikat, valamint csapatokban gyakorlati feladatokat valósítanak meg. A versenybe hat szlovákiai szakközépiskola kapcsolódik be, az ő vezetésük, a mentorok szakmai felkészítése és támogatása, valamint a szlovákiai verseny megszervezése szintén a TANDEM feladatai közé tartoznak. Mindezek mellett a TANDEM készíti el és menedzseli a projekt weboldalát.

 

Startup

 

Projekt neve: Start Up Competition + Development of Entrepreneurial Competences in Vocational Schools of the Border Region

Program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Projekt rövidítése: STARTUP+ SKHU

Projekt száma: SKHU/1902/4.1/003

A projekt időtartama: 2020. október 1. – 2022. január 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül valósul meg. 

A projekt összköltségvetése: 199 610,00 €

ERFA támogatás: 169 668,50 €

Állami támogatások: 19 961,00 €

Önrész: 9980,50 €

A TANDEM, n.o. költségvetése: 76 040,00 €

A TANDEM, n.o. ERFA támogatása: 64 634,00 €

A TANDEM, n.o. állami támogatása: 7 604,00 €

A TANDEM, n.o. önköltsége: 3 802,00 €

 

A projekt honlapja: https://startup-plus.eu/

A projektben együttműködő partnerek:

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 

Interregió Fórum Egyesület

TANDEM, n.o.

Fő támogatónk:

INTERREG Szlovákia-Magyarország 

 

Interreg logoPartnerséget építünk