2021. 01. 08

STARTUP+ SKHU - verseny és vállalkozói kompetenciák fejlesztése szakiskolások számára

Elindult a Startup+ SKHU elnevezésű projektünk, melynek célja az alapvető vállalkozói kompetenciák fejlesztése a végzős szakiskolások körében, magyarországi és szlovákiai iskolák bevonásával.

A résztvevő diákok a projekt által jobban megismerik saját erősségeiket, fejlesztik vállalkozói szemléletüket és ismereteiket, valamint képessé válnak megmutatni magukat, ötleteiket, ezáltal pedig képesek lesznek a tudatosabb munkahelyválasztásra, innovatív startup kezdeményezésekhez való kapcsolódásra.

A projekt háttere

A vállalkozói potenciál a szlovák-magyar határmenti régióban messzemenőleg kiaknázatlan. Bár a fővárosokban és az egyetemi városokban a közelmúltban számos startup kezdeményezés látott napvilágot, ezek elsősorban egyetemi hallgatókra és fiatal szakemberekre összpontosítanak. Eközben a vidéken élő, alacsonyabb képzettségű fiataloknak jóval kevesebb lehetőségük adódik arra, hogy innovációkat, vagy vállalkozói ismeretekkel gyarapodjanak, esetleg csatlakozzanak egy feltörekvő startup kezdeményezéshez. A projektben résztvevő partnerek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakiskolákba járó fiatalok jelentős innovációs, vállalkozói és Start-up potenciállal rendelkeznek, amelyek a megfelelő gyakorlati oktatási projektekkel sikeresen felszínre hozhatók.

A projekt hatóköre 

A projektben 6 magyarországi és 6 szlovákiai szakiskolai intézmény vesz részt, melyekből több mint 30 pedagógus (startup mentor) és több mint 250 diákot kerül bevonásra. A résztvevő diákok kétfordulós start-up versenyben vesznek részt, ahol az eredményes tanulók nem csak egész életre szóló élményt és tapasztalatot szerezhetnek, hanem valós tárgyi ajándékokra válthatják a verseny során összegyűjtött pontjaikat.

A projektben résztvevő szlovákiai iskolák:

  • Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola, Alsóbodok
  • Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta
  • Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Karva
  • Kereskedelmi Akadémia, Rimaszombat
  • Magán Szakközépiskola, Rimaszombat
  • Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely