Polarizáció az iskolákban és az osztálytermekben - Lukáš Zorád, workshop szlovák nyelven

Az élet játék - élménykonferencia nem csak pedagógusoknak

Lukáš Zorád
Lukáš Zorád

Polarizáció az iskolákban és az osztálytermekben

Ne előadást várjanak, mert szerepjátékozni fogunk. Egy fiktív helyzeten keresztül megnézzük, mi történik, ha a diákjaink polarizálódni kezdenek az iskolában. A célunk, hogy megértsük az ellentétek kiéleződésének folyamatát az osztályban és az iskolában. Ezen keresztül fogjuk elsajátítani azokat a lépéseket és módszereket, melyekkel az elmérgesedett légkör kialakulása megelőzhető, kezelhető vagy enyhíthető. A workshop résztvevőinek elküldjük a módszertani leírást a pedagógusoknak szóló utasításokkal, a szerepek ismertetésével, a kísérő tevékenységekkel, valamint az ajánlott irodalom, filmek és videók felsorolásával a diákok és tanárok számára (valamikor a tanév végén).

A workshop szlovák nyelvű lesz. A résztvevők aktív részvételére számítunk, mert szerintünk ez a legjobb módja a tanulásnak.

Előadó: Zorád Lukáš. Tanári diplomát szerzett, 6 év kelet-afrikai munkák után 2016 óta a PDCS polgári társulásnál dolgozik, ahol olyan projekteket vezet, amelyek célja a fiatalok radikalizálódásának megakadályozása. 

Létszámkorlát: 20 fő

Polarizácia na školách a v triedach

Nečakajte žiadnu prezentáciu. Vrhneme sa rovno do interaktívnej simulácie (rolová hra) toho, čo sa deje, keď sa nám na školách začnú polarizovať žiaci. Cieľom je porozumieť procesom polarizácie v triede a na škole na základe príkladu, ktorý vychádza z reálnych situácií a problémov. Taktiež je cieľom osvojiť si kroky a procesy z pozície tretej aj keď zainteresovanej strany o tom ako dostať polarizáciu pod kontrolu, zmierniť jej negatívne účinky a pripraviť depolarizačné kroky v situáciách rozdelených tried/škôl, príp. preventívne kroky, ktoré môžu zvrátiť ničivé podoby polarizácie a naopak. Koncom roka vám pošleme metodiku s inštrukciami pre učiteľa, opisom rolí, sprievodnými aktivitami, aj zoznamom odporúčanej literatúry, filmov a videí pre žiakov i pre učiteľov. 

Workshop bude v slovenskom jazyku a bude si vyžadovať aktívnu participáciu účastníkov a to je najlepší spôsob, ako sa niečo nové naučiť. 

Lektor: Lukáš Zorád, vyštudoval učiteľstvo. Po 6 ročnom pôsobení vo Východnej Afrike pracuje od roku 2016 pre občianske združenie PDCS, kde vedie projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže a depolarizáciu.

PDCS

Az élet játék - élménykonferencia nem csak pedagógusoknak | részletes program és jelentkezés