2020. 12. 07

ORIENT Activity - Pályaorientációs jó gyakorlatok cseréje a szakképzésben

A bevált gyakorlatok cseréjét támogató stratégiai partnerségi projektünk célja, hogy a nemzetközi együttműködés keretében hozzájáruljunk az európai és a hazai szakképzés minőségének fejlesztéséhez, ezáltal az Európa 2020 stratégia céljainak teljesüléséhez.

A projekt során gyűjtött jó gyakorlatokat, tapasztalatokat összegezzük és a partnerségen túlmutatóan, szélesebb körben terjeszteni fogjuk. A partnerségben három ország vesz részt, Magyarország, Szlovákia és Románia. A projektben részt vevő mindhárom partner célja a fiatalok, különösen a szakképzésben tanulók életpálya-tervezésének és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása. A projektben partnereink a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ és a A Gyulafehérvári Caritas non-profit közhasznú civil szervezet.

A program részletes leírását folyamatosan bővíteni fogjuk a projekt oldalán.