VándorLáss: Egy lelkész, akinek hatására elnéptelenedtek a felvidéki kocsmák - Nehézy Károly elfelejtett élete

Galo Vilmos

Előadó: Galo Vilmos

Július 14., csütörtök 13:00 - 14:30

Nehézy Károly a 20. század egyik legkarizmatikusabb református lelkészegyénisége volt. Életének legtevékenyebb részét felvidéki gyülekezetekben szolgálta le (Marcelháza, Kisújfalu). Hatására tömegek tértek meg, és követve őt bekapcsolódtak a szellemi vezetése alatt létrejött kiskoszmályi ébredési mozgalomba. A mozgalom a két világháború között számos árvaházat hívott létre (Marcelházán, Kiskoszmályon, Léván, Komáromban, Pozsonyban), ahol a dolgozók az őskeresztényekhez hasonlóan vagyonközösségben éltek, és ingyen végezték munkájukat, az árva gyermekeket pedig a református hívek adományaiból tartották el. Történetük az államszocializmus évtizedei alatt csaknem teljesen feledésbe merült, pedig szociális munkájuk össz-szlovákia magyar viszonylatban is kiemelkedő teljesítménynek számított, ezért érdemes az utókor emlékezetére.

Labirintus Udvar 2022 - teljes program

VándorLáss