Pályaorientációs továbbképzés pedagógusoknak

A tréning célja olyan hasznos módszerek bemutatása és átadása, melyek előremozdítják a diákok eredményes pályaválasztását és segítik az ezzel járó folyamatokat. Megvizsgáljuk, hogy hogyan működnek ezek a gyakorlatok, módszerek a mindennapokban, hogy mi jellemzi a pályaválasztási tanácsadót, mikor, mivel lehet hozzá fordulni, hogyan lehet aktív (meg)hallgatóként segíteni a diákokat ezeknek a dilemmáknak a megoldásában.

A szervezetünk gyakorlatában fontos szerepet játszik a pályaválasztás 3 alappillérén alapuló szemlélet. Ennek az első fontos lépése az önismeret. A hosszútávú elégedettséget eredményező döntéshozatalhoz nélkülözhetetlen, hogy a diák tisztában legyen a saját erősségeivel, képességeivel, meg tudja fogalmazni a valódi belső vágyait és reflektálni tudjon mindarra, ami őt a döntéshozatalban valóban segíti. A második nagy téma a pályaválasztásban a pályaismeret, hiszen fontos hogy a diák tisztában legyen a továbbtanulás lehetőségeivel, és hozzájusson azokhoz a továbbtanulással kapcsolatos információkhoz, amelyekre szüksége van az első lépések megtételéhez. A pályaválasztás harmadik alappillére a munkaerőpiaci ismeretek, hiszen fontos, hogy a diák naprakész ismeretekkel rendelkezzen arról is, mi várja majd őt a tanulmányai befejezése után.

A tréning célja egy olyan tudásanyag gyakorlati szintű átadása, melyek birtokában a pedagógusok hatékony segítséget nyújthatnak a diákok pályaválasztási nehézségeiben.