05. 09. 2013.

Sebapoznanie s jesennou tvorivosťou – Arteterapia

Zúčastnení spolupracovníci z TANDEM-u

Skupina záujemcov bude tvoriť v znamení jesenného dozrievania. V skupine všetci tvoríme samostatne a naladení predovšetkým na vlastné vnútro, ale prítomnosť ostatných je tiež dôležitá, keďže nám a vytvoreným dielam môžu nastaviť zrkadlo. Počas stretnutí sa naladíme na atmosféru a duchovné odkazy jesenných mesiacov. Jeseň nesie v sebe zúčtovanie, bohatstvo ovocia tvrdej práce, ale aj odpustenie, opustenie, žiaľ a prípravu na sviatok a nehybnosť. Tieto duchovné obsahy sa snažíme zažiť a pocíťovať pomocou rôznych tvorivých techník (maľovanie, kreslenie, koláž, fotomontáž, práca s hlinou). 

Miestom piatich stretnutí bude Klub NFG v Dunajskej Strede. Prvá tvorivá dieľňa sa uskutoční 17. septembra 2013.  

Ďaľšie informácie o arteterapii, jarnej skupine, sekciu často kladených otázok nájdete tu

Obrázok

Fotky jarnej tvorivej skupiny a sekcie arteterapie v Gombaseckom letnom tábore:

Obrázok
Obrázok

Obrázok