25. 04. 2014.

Cena Nadácie Orange

Ako jediná nadácia na Slovensku Nadácia Orange oceňuje prácu a snahu mimovládnych organizácii v troch kategóriách - sociálna inklúzia, vzdelávanie, a komunitný rozvoj. Tento rok aj TANDEM n.o. bol medzi ocenenými.
 
Hrdosťou oznamujeme, že tohto roku sme získali druhú cenu Nadácie Orange v kategórii Vzdelávanie „za  skvalitňovanie systému, kultiváciu podmienok na vzdelávanie mimo školského prostredia, ako aj motiváciu k získavaniu nových zručností v systéme vzdelávania.“ Nezávislá odborná hodnotiaca komisia vyberala zo 110 nomináciítroch ocenených v jednotlivých kategóriách. „Súperi“ boli veľmi silný, a komisia mala ťažkú úlohu vybrať si tých ocenených. Medzi nominovanými boli aj EFFETA, VoicesStopka, ktorí všetci podávajú mimoriadny výkon vo svojej oblasti.

Touto cestou chceme vyjadriť aj vďaku všetkým našim priaznivcom, priateľom, trénerom a pracovníkom, sponzorom a účastníkom na našich akciách, za to, že stáli pri nás a podporili naše aktivity a iniciatívy. Ďakujeme.

Fotky zo stránky Nadácie Orange o slávnostnej odovzdávaní ceny:

Obrázok

    

Obrázok

Ďalšie fotky nájdete na stránke Nadácie Orange tu