12. 08. 2016.

Rola triedneho učiteľa

Školitelia občianskeho združenia TANDEM odprednášali neformálne metódy rozvoja pre študentov učiteľstva predmetu Rola triedneho učiteľa na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Kurz sa dokonca už po druhý krát otvára tento rok v Bratislave na Univerzite Komenského.  

Cieľom kurzu je, aby jeho účastníci boli schopní v budúcnosti, pomocou rôznych metód, sebavedomo obsadiť pozíciu triedneho učiteľa.

Podobne, ako v minulých rokoch, aj tento rok sa jedná o neformálnu metodiku výučby, ktorá tvorí základ učebných osnov. Použitím týchto techník a prostredníctvom vlastných skúseností si študenti osvoja a precvičujú základy uvedomelého správania, sebavedomé vystupovanie, prvky a fungovanie skupinovej dynamiky, fungovanie tímu (triedy) a seba samého, analýzu procesov a prijímanie a dávanie spätnej väzby. Okrem toho sa kurz zameriava aj na rozvoj komunikačných zručností a riešenie konfliktných a problémových situácií. 

Az osztályfőnök szerepe kurzus Nyitra